Francesc Maestre Loren

Servei: 
Psicologia clínica
Càrrec: 
Directors de Servei


Llicenciat en Psicologia per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Elaboració de programes de formació especialitzada en Psicologia Clínica : Postgrau de Teràpia cognitivosocial i psicòleg intern resident de la Fundació Puigvert.

Participació en programes de doctorat: Personalitat i diferències individuals (1989-1991) i Clínica i aplicacions de la psicoanàlisi (1992-1993), a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica pel Ministeri d'Educació i Ciència.

Les línies d'investigació actuals són: l'avaluació dels efectes de les intervencions psicoterapèutiques en pacients atesos al Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert i l'avaluació de la concurrència de psicopatologia i trastorns de la sexualitat.

Participació com a docent en postgraus i màsters sobre intervencions clíniques en l'àmbit hospitalari, sobre psicopatologia i sobre aspectes tècnics de les avaluacions clíniques i del treball psicològic.

Diversos capítols de llibre (6) sobre aspectes teòrics i tècnics de la Psicoteràpia i sobre Trastorns psicopatològics.

Notícies

Esdeveniments