Infermeria

La Fundació Puigvert, com a institució monogràfiac d'urologia, nefrologia i andrologia, té un Departament d'Infermeria amb una àmplia experiència i expert en aquestes tres especialitats, la qual cosa permet proporcionar unes cures de màxima qualitat als malalts.

 

L'actuació del Departament d'Infermeria de la Fundació es basa en el model conceptual de Virginia Henderson, que entén la persona com un ésser biopsicosocial i cultural.

A la Fundació s'entén que la funció bàsica de l'equip d'infermeria és ajudar a aconseguir la independència o satisfacció de les necessitats que es reconeguin alterades i que el malalt realitzaria sense ajuda, si tingués la força, la voluntat o els coneixements necessaris. El que fa realment important la filosofia de l'equip d'infermeria és que, amb les qualitats tècniques imprescindibles, es tracta el malalt amb una alta qualitat humana. La cura del malalt s'entén com un acte personalitzaten el qual es té en compte la persona des de totes les seves dimensions (patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, peculiaritats, costums...). Tot això, sumat al fet de ser un equip de professionals especialitzats en cures uronefroandrològiquesfa que el Departament d'Infermeria destaqui per l'alt nivell d'exigència assolit i l'alt grau de qualitat aportada.

Àmbits assistencials

L'activitat d'Infermeria es desenvolupa a diferents dependències assistencials:

Unitats Hospitalàries(UH)

Atenció directa i personalitzada a pacients ingressats a aquestes unitats.

Consulta d'atenció urgent

Atenció directa personalitzada i urgent dels pacients que accedeixen a la consulta d'atenció urgent uronefroandrològica.

Diàlisi

Atenció directa i personalitzada a pacients aguts i crònics programats, i aplicació de tènciques d'hemodiàlisi convencional i d'hemodiàlisi en línia.

Hospital de Dia de Nefrologia

Educació, entrenament i seguiment de tècniques domiciliàries: diàlisi peritoneal i hemodiàlisi domiciliària.

Bloc quirúrgic

Atenció directa i personalitzada i aplicació d'un protocol de cirurgia segura.

Atenció tècnica d'alta especificitat: des de la col·laboració en tècniques endoscòpies, cirurgies obertes i laparoscòpiques fins a la cirurgia robòtica.

Aplicació de tècniques d'esterilització per vapor, òxid d'elitè i àcid paracètic.

Radiologia

Atenció directa i personalitzada als pacients que van al Departament. Atenció Tècnica d'Alta Especificitat. Radiologia es troba dividida en les àrees d'Intervencionisme, Litotrípsies, TAC, EcoDoppler, Ecografies i Radiologia convencional.

Laboratori

Atenció directa i personalitzada als pacients que van a extraccions.

Atenció tècnica d'alta especificitat, el Laboratori es troba dividit en les àrees de Bioquímica, Hematologia, Hormones, Microbiologia, Biologia Molecular, Andrologia, Anatomia Patològica i Banc de sang.

Endoscòpia

Atenció tècnica d'alta especificitat.

L'equip d'Infermeria desenvolupa una important tasca, pel que fa a l'educació sanitària als malalts portadors de sonda vesical permanent i a les cures domiciliàries postprestació.

Reproducció assistida

Atenció tècnica d'alt especificitat.

La infermera realitza una tasca important, quant a suport emocional. Pel que fa a les inseminacions, l'auxiliar duu a terme una tasca d'instrumentació de la tècnica i de suport emocional a la pacient.

Andrologia:

La infermera s'encarrega d'una feina molt important en l'aprenentatge, per part dels pacients, de tècniques que l'ajudin a pal·liar la seva disfunció erèctil (Vaccum, autoinjecció intracavernosa...). Aplicació de tècniques diagnòstiques (Test de Kelami, registre de l'erecció...). Col·laboració en l'educació sexual per parelles amb disfunció sexual o d'un dels dos membres.

Urodinàmia

La infermera fa una tasca molt important en la reeducació perineal. Aplicació d'estudis urodinàmics. L'auxiliar hi aplica bàsicament estudis de fluxometria.

Cures i sondes

La infermera s'encarrega del seguiment dels pacients amb sondatge permanent, del seguiment de pacients amb estomes, del seguiment ambulatori de ferides quirúrgiques complicades, nafres...

Consulta d'infermeria de malaltia renal

Atenció directa i personalitzada als pacients que van a la consulta.

La infermera desenvolupa una tasca molt important d'educació sanitària als pacients amb insuficiència renal crònica, pel que fa a dieta, hàbits saludables, tipus de tractaments substitutius, informació sobre trasplantament renal de donant viu, donant cadàver, cures de les fístules arteriovenoses, catèters...

Consulta d'infermeria de risc cardiovascular

Atenció directa i personalitzada als pacients que van a la consulta.

La infermera desenvolupa una tasca molt important d'educació sanitària als pacients amb hipertensió arterial, pel que fa a dieta, hàbits saludables, maneig del tractament, i també una tasca més tècnica, amb la realització d'electrocardiogrames, la col·locació de MAPA i l'aplicació de la tècnica de medició ona pols.

Cures mèdiques privades

Atenció directa i personalitzada als pacients privats que van a les consultes.

Equip humà

El Departament d'Infermeria representa el 50,3% de la plantilla total de la Fundació, i està format per diplomats en Infermeria, tècnics assistencials, auxiliars i subalterns assistencials.

 

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments