10 punts bàsics que cal saber sobre el càncer de pròstata

Generalment, el càncer de pròstata afecta als homes a partir dels 50 anys. La seva incidència augmenta amb l'edat i rarament es detecta en homes més joves, excepte en casos d'antecedents familiars de càncer prostàtic. En els darrers anys s'ha observat un augment notable dels casos diagnosticats degut, sobretot, a l'impacte de l'envelliment de la població i en la introducció del diagnòstic precoç. A continuació els presentem 10 punts bàsics que cal saber sobre aquesta malaltia.

1.- A partir dels 50 anys, es recomana realitzar revisions urològiques per tal de conèixer l'estat de salut de la pròstata.

2.- En una enquesta realitzada per l'Associación Espanyola Contra el Càncer (AECC), el 69,5% dels homes enquestats, afirmen haver patit algun símptoma relacionat amb la pròstata en l'últim any, però només un 31,8% han acudit a l'uròleg.

3.- Actualment hi ha tractaments mèdics molt eficaços per a millorar tant la simptomatologia irritativa com obstructiva, així com el tractament quirúrgic mínimament invasiu.

4.- La hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) i la inflamació prostàtica no presdisposen al desenvolupament del càncer prostàtic.

5.- La cirurgia per hiperplàsia no exclou l'aparició de càncer.

6.- El PSA (antigen prostàtic específic) i el tacte rectal són eines molt útils a l'hora de diagnosticar el càncer de pròstata.

7.- Un cop diagnosticat el càncer de pròstata, existeixen teràpies eficaces d'intenció curativa i extraordinària supervivència (fases inicials localitzades). La Fundació disposa de tot el ventall de tractaments existents actualment.

8.- En els casos en què el càncer s'ha disseminat, existeixen excel·lents tractaments pal·liatius, que també ofereix la Fundació.

9.- Actualment no es disposa de dades suficients que demostrin el benefici del cribatge massiu (població sana) del càncer de pròstata expressat en termes de supervivència i qualitat de vida.

10.- És important que el pacient compti amb tota la informació necessària per a la presa de decisió compartida metge-pacient.

Notícies

Esdeveniments